znaki drogowe, oznakowanie dróg
o firmie  O FIRMIE   o firmie  OFERTA   o firmie  REFERENCJE   o firmie  GALERIA ZDJĘĆ  Certyfikaty  PARTNERZY  o firmie  CERTYFIKATY o firmie  KONTAKT 
pełna informacja o firmie ZEBRA 2

Firma Wielobranżowa "ZEBRA 2"
Seweryn Respondek

z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 98 oferuje kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg.

OFERUJEMY PAŃSTWU SZEROKI ASORTYMENT ROBÓT W ZAKRESIE:

1. OZNAKOWANIE PIONOWE I OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG

 • znaki drogowe - wytworzenie i montaż (kompleksowe oznakowanie drogi)
 • wypożyczenie lub sprzedaż oznakowania
 • malowanie nawierzchni dróg
 • konserwacja oznakowania
 • zabezpieczenie robót drogowych
 • montaż sygnalizacji świetlnej-wahadłowej (stałej i akumulatorowej).

2. ORGANIZACJI I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH

 • zakładanie i utrzymanie trawników,
  zieleńców i poboczy
 • przycinka drzew i krzewów
 • koszenie traw.

3. ROBÓT OCZYSZCZENIOWYCH

 • utrzymanie i sprzątanie obiektów
 • mycie wiat przystankowych

4. ROBÓT KOWALSKO-ŚLUSARSKICH

 • wszelkiego typu okratowania
 • ogrodzenia, płoty, balustrady
 • bramy wjazdowe i garażowe z ościeżnicami

5. ROBÓT ZIEMNO-ASFALTOWYCH

 • brukarstwo

6. OPRACOWANIA WYTWARZANIA I MONTAŻU REKLAM7. USŁUGI TRANSPORTOWE (PILOTAŻ TRANSPORTÓW WIELKOGABARYTOWYCH)
SPECJALNOŚCIĄ NASZEJ FIRMY SĄ: ZABEZPIECZENIA ROBÓT DROGOWYCH TAKŻE Z ZASTOSOWANIEM RUCHU WAHADŁOWEGO A W TYM:

 1. Kompleksowe oznakowanie pionowe
  i poziome dróg, dzielnic i osiedli - montaż i demontaż znaków drogowych - malowanie mechaniczne malowarkami do znakowania dróg
 2. Wytworzenie i montaż oznakowań objazdów oraz typowych zamknięć połówkowych związanych z zabezpieczeniem robót drogowych (znaki drogowe informacyjne).
 3. Wypożyczenie lub sprzedaż na warunkach ustalonych ze zleceniodawcą , prostych w montażu
  i demontażu zabezpieczeń robót drogowych.
 4. Montaż i demontaż sygnalizatorów ruchu wahadłowego oraz oświetlenia zabezpieczenia robót drogowych (fala świetlna, lampy zmierzchowe).
 5. Na zlecenie zamawiającego wykonujemy plany organizacji ruchu
  z powiadomieniem odpowiednich urzędów zatwierdzających ich zgodność z obowiązującymi przepisami.
 6. Zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo z zakresu oznakowania drogowego.

 

 

Oznakowanie pionowe dróg
(znaki pionowe drogowe)


W zakresie oznakowania pionowego dróg oferujemy wykonanie oznakowania czasowego i docelowego. Dysponujemy dużym zapleczem oznakowania z folii odblaskowej I i II generacji.

oznakowanie pionowe dróg znaki drogowe
Własny ploter pozwala na szybkie i sprawne wypełnienie potrzebną treścią znaku drogowego oraz tworzenie tablic objazdowych i informacyjnych o dowolnej treści.

Posiadamy również kilka kompletów sygnalizacji świetlnej wahadłowej, zasilanej z sieci 220V jak i akumulatorów 12V oraz tablice ostrzegawcze U26 (strzały świetlne) montowane na przyczepach. Pozwala to w należyty sposób zabezpieczyć prowadzone roboty.
 

Oznakowanie poziome dróg
(znaki poziome drogowe)


W zakresie oznakowania poziomego dróg oferujemy wykonanie robót w technologii cienko jak i grubowarstwowej.


oznakowanie poziome dróg
Posiadamy malowarki hydrodynamiczne:
samojezdne pozwalające na szybkie wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych oraz malowarki do przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania poziomego.

Malowarki są wyposażone w system automatycznego sterowania i posypywania mikrokulkami szklanymi.

W nagłych wypadkach prosimy o korzystanie z
POGOTOWIA AWARYJNEGO ZABEZPIECZENIA ROBÓT I AWARII DROGOWYCH
działającego całodobowo pod numerem telefonu:
0 605-888-800

Prowadzimy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wykonanego przez nas oznakowania robót drogowych. Wszystkie proponowane prace wykonujemy zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego:
"SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH) -"
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Załącznik do nru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
oferta oznakowania drogi

TERMINY WYKONANIA OZNAKOWANIA:

typowe oznakowanie miejsc robót

w dniu zgłoszenia

objazdy i zamknięcia przejazdu

w dniu uzgodnionym ze zleceniodawcą

inne roboty

w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą

 
..:: Stronę odwiedziło osób ::..
© ZEBRA 2 SEWERYN RESPONDEK inżynieria ruchu | oznakowanie pionowe | oznakowanie poziome | znaki drogowe | organizacja ruchu | zabezpieczenie robót